DS CUSTOMER REVIEW– ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ds-customer-review.dsautomobiles.nl


INLEIDING

Door de Website te bezoeken stemt de Gebruiker volledig en zonder voorbehoud in met alle bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en stemt de Gebruiker in met de naleving ervan. Indien de Gebruiker niet instemt deze Algemene gebruiksvoorwaarden, dient deze geen gebruik te maken van de Website.

Het doel van de Website is om Reviews en eventuele reacties hierop van de Verkooppunten van DS Automobiles Nederland te verzamelen en te publiceren. Door een Review in te dienen, stemt de Gebruiker ermee in dat DS Automobiles Nederland deze al dan niet publiceert conform de voorwaarden en condities van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Het bezoek aan en het gebruik van de Website zijn aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden en aan de toepasselijke wetten en regelgeving gebonden. De toegang tot de Website is gratis, uitgezonderd de kosten die de provider van de Gebruiker in rekening brengt voor de internetverbinding.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De onderstaande termen die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis:

“Review”: mening van een particuliere klant van het Verkooppunt: over de servicekwaliteit van dit Verkooppunt bij de aanschaf van een Nieuwe Auto, of over de in de werkplaats uitgevoerde werkzaamheden over de Auto.

"Algemene Gebruiksvoorwaarden": deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website.

“Klantervaring”: aanschaf van een Nieuwe Auto, of werkzaamheden in de werkplaats van een Verkooppunt.

“Moderator": de persoon die door DS Automobiles Nederland is belast met het modereren volgens de principes die zijn beschreven in artikel 4

“Beoordeling”: oordeel over de servicekwaliteit van het Verkooppunt bij de aanschaf van een Nieuwe Auto of over de in de werkplaats uitgevoerde werkzaamheden. Deze beoordelingen worden door de schrijver van de Review toegekend bij het indienen van de Review.

“Verkooppunt”: een DS-verkooppunt dat deelneemt aan de opzet van DS Automobiles Nederland om Reviews op de Website te verzamelen en te publiceren.

“Website”: de website die bereikbaar is via het adres ds-customer-review.dsautomobiles.nl.

“Gebruiker”: een natuurlijk persoon die de Website bezoekt en Reviews kan lezen of indienen.

“(Nieuwe) Auto”: nieuwe auto van het merk DS waarop de Klantervaring betrekking heeft.

ARTIKEL 2 - PUBLICATIE

De Website wordt gepubliceerd door DS Automobiles Nederland '(handelende onder de naam DS Automobiles Nederland, Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30068414)'

E-mail contactpersoon: ds-advisor-nl@dsautomobiles.com

Website host:
Groupe PSA
Centre Technique d’Achères
RondPoint Jenatzy
78 300 Poissy
Frankrijk

ARTIKEL 3 – VERZAMELEN VAN REVIEWS

3.1 Spontane Reviews


DS Customer Review Services :

De Gebruiker kan uit eigen beweging een bezoek brengen aan de Website of de website van het Verkooppunt die toegankelijk is via het internetadres www.dsautomobiles.nl. Op deze website kan de Gebruiker de gemiddelde beoordeling van het Verkooppunt voor wat betreft de servicekwaliteit en het aantal ingediende Reviews over het Verkooppunt bekijken. Ook kan de Gebruiker zelf een Review indienen.

DS Customer Review Product :

De Gebruiker kan uit eigen beweging de Website of een website van het type www.dsautomobiles.nl bezoeken en de bijbehorende mobiele apps gebruiken. Op deze website kan de Gebruiker de gemiddelde beoordeling van de Auto en het aantal ingediende Reviews over de Auto bekijken. Ook kan de Gebruiker zelf een Review indienen.

Om een Review in te dienen, moet de Gebruiker de volgende stappen volgen:


  - Stap 1: de Gebruiker voert een Beoordeling in met een Waardering van sterren door met de muis deze aan te klikken en eventueel een toelichting op het aantal sterren te geven. De sterren hebben de volgende betekenis:

  • 1 ster: Zeer Slecht
  • 2 sterren: Slecht
  • 3 sterren: Gemiddeld
  • 4 sterren: Goed
  • 5 sterren: Zeer goed

   - Stap 2: Vervolgens controleert de Gebruiker de ingevoerde Beoordeling en de eventueel gegeven toelichting, wijzigt deze waar nodig en klikt op ‘Bevestigen’ om verder te gaan.

  - Stap 3: de Gebruiker vult de volgende verplichte velden in:

  • Voornaam (de voornaam is zichtbaar in de Review)
  • Achternaam (alleen de eerste letter van de achternaam is zichtbaar in de Review)
  • E-mailadres (niet zichtbaar)
  • Merk/model/carrosserievariant van de Auto (zichtbaar)
  • Kenteken van de Auto (niet zichtbaar)
  • Datum van de Klantervaring
  • Postcode (alleen bij een Review over de servicekwaliteit van de werkzaamheden in de werkplaats) (niet zichtbaar)
  • Verkooppunt (uitsluitend bij een Review over de Auto).

  Om de Review te bevestigen moet de Gebruiker akkoord gaan met de Algemene gebruiksvoorwaarden en op "Bevestigen" klikken. De schrijver van de Review ontvangt vervolgens een door DS Automobiles Nederland verzonden e-mail die bedoeld is om het ingevoerde e-mailadres te controleren. Deze e-mail bevat een link waar de schrijver van de Review op moet klikken om zijn e-mailadres te bevestigen. Zodra het e-mailadres is bevestigd, wordt de Review naar de Moderator gestuurd die de Review volgens de in het onderstaande artikel 4 vermelde principes modereert. De Gebruiker wordt via een e-mail ervan op de hoogte gebracht of zijn Review wordt gepubliceerd.

  3.2 - Reviews op verzoek


  De Gebruiker kan ook door DS Automobiles Nederland worden gevraagd een Review te schrijven. Binnen 30 dagen na zijn Klantervaring ontvangt hij een e-mail waarin hij wordt gevraagd een Review te schrijven over de servicekwaliteit van het Verkooppunt tijdens deze ervaring of over de Auto. Deze e-mail bevat een link naar de Website die tot 30 dagen na de Klantervaring (voor DS Advisor Service) en tot 45 dagen (voor DS Advisor Product) geldig is. Om zijn Review in te dienen, moet de Gebruiker de stappen 1 en 2 volgen die zijn beschreven in het bovenstaande artikel 3.1 en moet hij akkoord gaan met de Algemene gebruiksvoorwaarden.

  Er kan slechts 1 (één) Review per Klantervaring worden gepubliceerd, behalve als de schrijver van de Review een tweede Review indient conform de bepalingen in de onderstaande paragraaf.
  DS Automobiles Nederland kan de schrijver van de Review vragen of hij een tweede Review wil indienen. In dat geval heeft de schrijver de keuze uit 2 opties:

  • Een tweede Review met de bijbehorende Beoordeling indienen die gepubliceerd zullen worden onder de eerste Review, of ;
  • Een tweede Review met de bijbehorende Beoordeling indienen die de eerste Review en de eerste Beoordeling vervangen.

  3.3 - Verklaring van de schrijver van de Review


  Door online een Review in te dienen, bevestigt de schrijver dat:

  • Hij ermee akkoord gaat dat DS Automobiles Nederland en/of de Moderator contact met hem opneemt/opnemen, onder andere om identificatieredenen, en dat het Verkooppunt indien nodig contact met hem opneemt;
  • Er geen sprake is van belangenverstrengeling, dat wil zeggen dat hij geen belangen heeft bij het Verkooppunt of DS Automobiles Nederland (medewerkers van de Verkooppunten, van DS Automobiles Nederland en van de PSA Groupe zijn uitgesloten);
  • Hij persoonlijk de Klantervaring heeft beleefd.

  3.4 - Door DS Automobiles Nederland bewaarde data


  Om de echtheid van de Klantervaringen en de identiteit van de schrijvers van de Reviews te controleren, slaat DS Automobiles Nederland het IP-adres, het e-mailadres en de voor- en achternaam van de schrijver, het kenteken van de Auto, de datum en het tijdstip van het indienen van de Reviews en, in het geval van een spontane Review, de datum en tijd van de activering op, waarbij DS Automobiles Nederland zich houdt aan de periode gedurende welke de gegevens zullen worden bewaard, zoals die bij de Nederlandse wet is opgegeven. Deze gegevens zijn versleuteld opgeslagen in de database van DS Automobiles Nederland.

  ARTIKEL 4 – MODEREREN

  4.1 Modereren


  De Reviews en de reacties hierop van de Verkooppunten en DS Automobiles Nederland worden vooraf door een persoon gemodereerd, dat wil zeggen voordat ze op de Website worden gepubliceerd. De Moderator beoordeelt de inhoud van de Reviews en de reacties van de Verkooppunten en besluit vervolgens of ze wel of niet gepubliceerd worden. In deze hoedanigheid kan de Moderator de identiteitsgegevens van de schrijver van de Review bekijken zodat hij, in voorkomende gevallen, contact met hem kan opnemen in het kader van de controle van de Reviews.

  De termijn voor het modereren is voor alle Reviews identiek, of ze nu positief of negatief zijn.

  De Reviews en reacties van de Verkooppunten kunnen worden geweigerd als ze:

  • De bewering is in strijd met de wet, bevat ongepast, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen taalgebruik.
  • De bewering maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden (andere merknamen, enz.).
  • De bewering bevat informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer (nominatief citeren van derden zonder hun expliciete toestemming, opmerkingen over het fysieke voorkomen of de persoonlijkheid, enz.) of vertrouwelijke informatie (telefoonnummers, adressen, e-mails, VIN, registratie, klantenbestandnummer, bankgegevens, enz.
  • De bewering is onbegrijpelijk (een opeenvolging van woorden zonder enige betekenis, inhoud slecht geschreven tot op het punt van onbegrip, geschreven in een andere taal)
  • In de bevestigingsnota staan cijfers (bedrag of percentage) over de commercieel beleid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS (kortingen, inruil, factuur, kortingstarieven, enz.).
  • De verklaring omvat een oproep tot gerechtelijke stappen of bevat verklaringen die kunnen leiden tot de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het verkooppunt of Automobiles Citroën/Peugeot/DS.
  • De verklaring bevat concrete elementen van belangenverstrengeling (werknemers van de verkooppunten, Automobiles Citroën en de groep PSA Peugeot Citroën zijn uitgesloten).
  • De verklaring is ingediend door een professional (alleen adviezen van natuurlijke personen die geen professional zijn, zijn toegestaan).
  • De verklaring betreft een gebruiker die onjuiste persoonlijke identificerende informatie heeft verstrekt of de klantervaring niet persoonlijk heeft ervaren.
  • De verklaring is een duplicaat (dezelfde auteur en dezelfde klantervaring)
  • In de verklaring staat een opmerking die niet in overeenstemming is met de gegeven beoordeling.
  • Dit verkooppunt of de verkoper maakt geen deel meer uit van het Advisor-programma.
  • De verklaring heeft betrekking op iets anders dan het Voertuig of de Service (voorbeelden van afwijzing: kwaliteit van de service van het verkooppunt, documentatie, garantiebeleid, klacht, verzoek om informatie, etc.) of die niet verenigbaar is met de betrokken dienst (aankoop van een voertuig wanneer het om een interventie van een werkplaats gaat of een interventie van een werkplaats wanneer het om een aankoop van een voertuig gaat).
  • De verklaring heeft betrekking op een ander voertuig dan het gekozen voertuig, of op een voertuig van een ander merk
  • De verklaring heeft betrekking op of vermeldt een ander verkooppunt dan het verkooppunt dat het voertuig heeft verkocht of de service heeft uitgevoerd in de werkplaats of een verkoper die de verkoop niet heeft uitgevoerd.
  • De verklaring heeft betrekking op een gebruiker die informatie heeft verstrekt die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden (bv. meer dan 90 dagen na de ervaring van de klant).

  4.2 Weigering van een Review


  In het geval van een weigering om een van de hierboven genoemde redenen wordt, afhankelijk van het geval, de schrijver van de Review of het Verkooppunt hierover via een e-mail geïnformeerd. In voorkomende gevallen kan de schrijver van de Review en/of het Verkooppunt een nieuwe Review of een nieuwe reactie indienen binnen 30 kalenderdagen na de datum van de Klantervaring.

  4.3 Vergoeding


  De opvattingen van Gebruikers op de Website zijn geen representatie van de opvattingen of waarden van DS Automobiles Nederland. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor de vorm, inhoud en nauwkeurigheid van alle informatie in zijn Review en dat hij DS Automobiles Nederland vrijwaart voor een inbreuk op dit Artikel 4. Dit betekent dat de Gebruiker verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die DS Automobiles Nederland lijdt als gevolg van iets dat de Gebruiker uploadt of plaatst op de Website dat niet voldoet aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden. DS Automobiles Nederland behoudt zich het recht voor om materiaal van de Website dat inbreuk maakt op deze regels te verwijderen. DS Automobiles Nederland heeft het recht de identiteit van Gebruikers en andere relevante informatie bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties, indien en voor zover DS Automobiles Nederland dit noodzakelijk acht. DS Automobiles Nederland heeft ook het recht om de identiteit van Gebruikers bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door die Gebruikers op de Website wordt geplaatst of geüpload, een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy inhoudt. Het recht van de Gebruiker om de Website te gebruiken, zal onmiddellijk worden beëindigd als de Gebruiker een inbreuk maakt op de bepalingen van dit artikel. Alle inhoud die de Gebruiker op de Website plaatst of uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet zijnde eigendom en DS Automobiles Nederland heeft het recht om dergelijke inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar te maken aan derden.

  ARTIKEL 5 – WEERGAVE EN PUBLICATIE VAN REVIEWS

  5.1 – Weergave van Reviews


  Reviews die zijn binnengekomen en gemodereerd en die aan deze Algemene voorwaarden voldoen, worden gepubliceerd op de website van het Verkooppunt voor een periode oplopend tot maximaal één jaar na de publicatiedatum van de Review.

  De Reviews worden in hun volledige vorm op de Website weergegeven, standaard op datum gesorteerd (van de meest recente naar de oudste), binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van indiening van de Review. De datum van indiening van de Review, de datum van de Klantervaring, de voornaam en de eerste letter van de achternaam van de schrijver van de Review, het model van de Auto en de aan het Verkooppunt of aan de Auto toegekende Beoordeling worden samen met de Review gepubliceerd. De op deze wijze gepubliceerde Reviews kunnen worden gesorteerd op datum van indiening, Beoordeling of nut van de Review (voor de Reviews over de servicekwaliteit), of datum van indiening of hoogste Beoordeling (voor Reviews over Auto's).

  Het aantal Reviews over en de gemiddelde Beoordeling van het Verkooppunt worden ook weergegeven op de website van het desbetreffende Verkooppunt, die toegankelijk is via het internetadres https://www.dsautomobiles.nl/ds-automobiles-verkooppunten.html. Maar de details over de Beoordelingen en de inhoud van de Reviews kunnen alleen worden bekeken op de pagina van de Website die de Reviews van het desbetreffende Verkooppunt bevat.

  Het aantal Reviews over en de gemiddelde Beoordeling van een Auto worden daarnaast ook weergegeven op andere websites van de PSA Groupe, met name websites van het type ds-customer-review.dsautomobiles.nl
  en de bijbehorende mobiele apps.

  Het gemiddelde van de Scores gaat gepaard met het totale aantal Recensies hiervoor, volgens de onderstaande berekening:

  • Van 1 tot 1,24 = 1 ster
  • Van 1,25 tot 1,74 = 1,5 ster
  • Van 1,75 tot 2,24 = 2 sterren
  • Van 2,25 tot 2,74 = 2,5 sterren
  • Van 2,75 tot 3,24 = 3 sterren
  • Van 3,25 tot 3,74 = 3,5 sterren
  • Van 3,75 tot 4,24 = 4 sterren
  • Van 4,25 tot 4,74 = 4,5 sterren
  • Meer dan 4,75 = 5 sterren  5.2 – Misbruik melden


  Iedere persoon kan aan DS Automobiles Nederland melden dat een Review of een reactie van een Verkooppunt of DS Automobiles Nederland een misleidende inhoud heeft door te klikken op de link "Misbruik melden" op de website waarop de Reviews worden weergegeven. De persoon moet dan een online formulier invullen en daarbij zijn voor- en achternaam, zijn e-mailadres en de reden van het verzoek om verwijdering van de Review of de reactie van een Verkooppunt of DS Automobiles Nederland vermelden.

  Door dit formulier te bevestigen, wordt er automatisch een melding naar de Moderator gestuurd die vervolgens zal bepalen of de Review of de reactie van het Verkooppunt of DS Automobiles Nederland al dan niet verwijderd moet worden. De persoon die het misbruik heeft gemeld, ontvangt een e-mail waarin de Moderator zijn standpunt uiteenzet.

  Als de inhoud als misleidend wordt beschouwd, wordt, afhankelijk van het geval, de Review of de reactie van het Verkooppunt of DS Automobiles Nederland verwijderd en wordt er een e-mail gestuurd naar de schrijver ervan om hem over de reden van het verwijderen te informeren.

  5.3 – Duur van de publicatie van Reviews en Archivering


  De Reviews worden op de Website (en eventueel op de andere, eerder genoemde websites) gedurende één jaar gepubliceerd, behalve als de schrijver van de Review uitdrukkelijk verzoekt de Review van de Website te verwijderen. Daartoe moet hij een verzoek indienen door het volgende formulier in te vullen: ds-advisor-nl@dsautomobiles.com, waarbij hij de datum van zijn Review moet aangeven. Hij kan ook op de link klikken in de bevestigingsmail van de publicatie van zijn Review. In dat geval kan de schrijver geen nieuwe Review indienen voor dezelfde Klantervaring.

  De Review blijft echter opgeslagen in de database van DS Automobiles Nederland gedurende de wettelijk toegestane periode voor het bewaren van gegevens.

  ARTIKEL 6 – RECHT VAN ANTWOORD VAN VERKOOPPUNTEN

  Het Verkooppunt en DS Automobiles Nederland hebben een recht van antwoord op elke Review die op hen betrekking heeft. In dit kader kunnen ze:

  • De schrijver van de Review nadere uitleg geven of hun versie van de feiten geven als ze het niet eens zijn met de inhoud van de gepubliceerde Review;
  • De schrijver bedanken voor zijn Review.

  De reactie van het Verkooppunt wordt vooraf onder dezelfde voorwaarden als de Reviews door een persoon gemodereerd. De reactie van het Verkooppunt kan dus door de Moderator worden geweigerd op grond van de redenen genoemd in artikel 4.

  Overeenkomstig deze Algemene gebruiksvoorwaarden, worden gemodereerde reacties van het Verkooppunt binnen 7 kalenderdagen na indiening ervan goedgekeurd om te worden gepubliceerd met de originele Review.

  De reacties van het Verkooppunt worden gepubliceerd op de Website in dezelfde periode als de Review waarop ze betrekking hebben.

  ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  DS Automobiles Nederland heeft deze Website opgezet voor informatieverstrekking aan Gebruikers en Verkooppunten. De op de Website getoonde gegevens mogen niet, geheel noch gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden worden gebruikt, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van DS Automobiles Nederland. De Gebruiker gaat ermee akkoord de Website niet te zullen gebruiken voor enig commercieel of zakelijk doeleinde en DS Automobiles Nederland is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan. Het is de Gebruiker niet toegestaan om commerciële data te publiceren in een Review zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Automobiles Nederland.

  DS Automobiles Nederland en haar leveranciers bezitten de intellectuele eigendomsrechten in de software die de Website beheert. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijke wetgeving, mag de Gebruiker deze software niet kopiëren, wijzigen, downloaden, distribueren, ontcijferen, decompileren, interfereren met of proberen te verstoren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Automobiles Nederland.

  DS Automobiles Nederland informeert de Gebruikers dat vele onderdelen van de Website:

  • beschermd worden door het auteursrecht: dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, animaties, digitale geluids- en filmopnames, enz.;
  • • beschermd worden door het merkenrecht: dit betreft met name de merknaam "DS", het logo van DS, het woordmerk "PSA Groupe" en de namen van de automodellen.

  De op deze wijze beschermde onderdelen zijn het eigendom van (de filialen van) DS Automobiles Nederland en/of van derden die DS Automobiles Nederland toestemming hebben gegeven deze onderdelen te gebruiken.

  Dientengevolge is ieder(e) gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, toepassing, wijziging, opneming, vertaling of commercialisering van (een deel van) de website, op welke wijze, in welke vorm en door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal, enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Automobiles Nederland.

  ARTIKEL 8 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  8.1 - Persoonsgegevens


  Wij wijzen erop dat in ons privacybeleid aanvullende informatie te vinden is over de wijze waarop gebruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens van Gebruikers. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat bovenstaande gegevens, die via de Website zijn vergaard, door DS Automobiles Nederland worden verzameld voor de verwerking van de Reviews en dat deze gegevens door (de filialen van) DS Automobiles Nederland, het commerciële netwerk, bedrijven die uit naam van DS Automobiles Nederland diensten aanbieden en/of bedrijven die behoren tot dezelfde groep als DS Automobiles Nederland, kunnen worden gebruikt voor het versturen van commerciële aanbiedingen, voor onderzoek en voor analyse.

  In het kader van haar activiteiten kan DS Automobiles Nederland de verzamelde gegevens overbrengen naar andere landen. Dit kan noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of voor de doelen waarvoor de deelnemers later toestemming hebben gegeven. Wanneer deze gegevens zijn overgebracht naar een ander land, neemt DS Automobiles Nederland alle noodzakelijke maatregelen om elke vorm van schade te voorkomen. De gegevens worden uitsluitend overgebracht naar landen waar een doeltreffend beschermingsniveau van de gegevens is verzekerd. De gegevens kunnen worden overgebracht naar landen die niet behoren tot de Europese Unie.

  Overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse wet, beschikt elke Gebruiker over het recht op toegang en wijziging van zijn gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens.

  Voor meer informatie: zie het DS privacybeleid op https://dsautomobiles.nl/privacy/.

  8.2 – Cookies


  WAT ZIJN COOKIES?


  Cookies zijn "een klein tekstbestandje dat bij bezoek van een website door de server van die website op de harde schijf van een computer van de Gebruiker wordt gezet". Dit bestandje bevat verschillende gegevens, waaronder:

  • De naam van de server die het bestandje heeft verstuurd;
  • Meestal een code in de vorm van een uniek nummer;
  • Eventueel een verloopdatum.


  VERSCHILLENDE TYPEN COOKIES DIE GEBRUIKT WORDEN


  Op websites worden verschillende typen cookies gebruikt:

  • Anonieme cookies
   voor het meten van de bezoekfrequentie en het gebruik van de functies op de Website. Statistische cookies worden gebruikt om de populariteit van de Website te bepalen (het aantal bezoeken, de gemiddeld door de internetgebruikers op de Website bestede tijd, links waarop wordt geklikt, enz.). Deze cookies worden gebruikt om de Website steeds verder te verbeteren zodat wij er zeker van kunnen zijn dat deze optimaal aan de wensen van de Gebruiker voldoet. De cookies die wij gebruiken om de bezoekfrequentie te meten, zijn
   Het doel van deze cookies is de voortdurende verbetering van onze Website, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de behoeften van de Gebruiker. Cookies om de bezoekdichtheid te meten zijn strikt anoniem, het is in geen geval mogelijk om de Gebruiker van de Website te achterhalen of persoonlijke gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld naam, adres, IP-adres, ...).
  • Cookies voor het opslaan van verbindingsgegevens
   Op een aantal van de websites van DS Automobiles Nederland kan de Gebruiker inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze websites maken gebruik van cookies om de accountgegevens van de Gebruiker of registratie voor een specifieke dienst te onthouden.
  • Third-party cookies (reclame)
   De meeste internetreclame van DS Automobiles Nederland wordt weergegeven op websites van derden en wordt geplaatst door een zogeheten derde partij (bijvoorbeeld een advertentienetwerk). Deze derde partijen gebruiken hun eigen cookies om te zien hoeveel personen een banner hebben gezien en/of aangeklikt. Deze door derde partijen aangemaakte cookies zijn onderhevig aan het cookiebeleid van de bedrijven die ze hebben aangemaakt. DS Automobiles Nederland kan deze cookies niet lezen en aanmaken.
  • Andere third-party cookies.
   DS Automobiles Nederland gebruikt andere third-party cookies om het surfgedrag op haar websites te analyseren en de Gebruiker op basis daarvan bijvoorbeeld voor te stellen een brochure of een proefrit aan te vragen. Deze cookies worden door DS Automobiles Nederland of door bedrijven die DS Automobiles Nederland daarvoor heeft ingehuurd, aangemaakt om de populariteit van de content en rubrieken van de websites te meten zodat we ze kunnen evalueren en beter organiseren. Met deze cookies kunnen in voorkomende gevallen ook navigatieproblemen worden gedetecteerd. Met deze informatie kan dus de ergonomie van de diensten worden verbeterd. Deze cookies leveren alleen anonieme informatie en gegevens over de bezoekfrequentie en in geen geval naamgegevens. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites te personaliseren, afhankelijk van de verzamelde anonieme gegevens. Deze cookies, die de populariteit van de websites meten, worden niet langer dan 90 dagen bewaard.
  • Flash Cookies
   De Website maakt gebruik van Adobe Flash Player voor de weergave van een deel van de content op https://dsautomobiles.nl/ De "local shared object"-cookies zijn bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en bepaalde functionaliteiten op de Website aan te bieden. Het beheer van deze Flash-cookies is niet mogelijk met de internetbrowser van de Gebruiker, maar wel met de software Adobe Flash Player. Op de website van Adobe vindt de Gebruiker meer informatie over de gebruikte cookies: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.


  GERICHTE RECLAME: HOE WERKT HET?


  Er worden cookies opgeslagen in een specifieke map van de computer van de Gebruiker, afhankelijk van de internetpagina's die hij bezoekt. Hierin kan de volgende informatie zijn opgeslagen:

  • De internetpagina's die recent zijn bezocht;
  • De producten waarin de Gebruiker is geïnteresseerd;
  • Systeemgegevens (taal, land, besturingssysteem, browser, enz.) die gebruikt worden om de weergave bij een volgend bezoek aan de websites te optimaliseren.

  DS gerichte reclame:

  De dienst Central Tag zorgt er in opdracht van DS Automobiles Nederland voor dat internetgebruikers gerichte reclame te zien krijgen op basis van hun recente surfgedrag (getoonde interesse voor een bepaald model bij het surfen op de websites van DS Automobiles Nederland:

  Als de Gebruiker geen gerichte reclame meer wil zien: “Klik dan hier om deze functie te deactiveren.” Omdat Central Tag lid is van het NAI (Network Advertising Initiative), kan de Gebruiker de functie ook deactiveren op de website: http://www.networkadvertising.org/..
  Indien de Gebruiker niet wil dat onze Website third-party cookies Krux verzamelt, dan kan hij deze cookies uitschakelen op www.youronlinechoices.com. Meer informatie over online gerichte reclame en de mogelijkheden om deze reclame van andere bij het IAB (Interactive Advertising Bureau) aangesloten bedrijven te blokkeren, kan de Gebruiker vinden op www.youronlinechoices.com

  Indien de Gebruiker gerichte reclame blokkeert, blijft de reclame wel zichtbaar maar is deze niet meer gebaseerd op de voorkeuren van de Gebruiker.

  ARTIKEL 9 - HYPERLINKS

  Voor het plaatsen van een hyperlink naar de Website dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij DS Automobiles Nederland. Als de Gebruiker besluit om toegang te krijgen tot websites van derden, gekoppeld aan deze website, doet hij dit geheel op eigen risico en DS Automobiles Nederland is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.

  DS Automobiles Nederland kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites waarmee de Website via hyperlinks of andere links verbonden zou kunnen zijn. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de algemene gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende websites te lezen.

  ARTIKEL 10 – VEILIGHEID

  De Gebruiker dient voor wat betreft het gebruik dat hij van de Website maakt, zich te onthouden van elke activiteit die kan leiden tot virussen of computerstoringen die de werking van de Website of de servers en diensten waarmee de Website in verbinding staat, kunnen beïnvloeden. De Gebruiker verplicht zich met name om op de Website alleen betrouwbare en onschadelijke informatie, gegevens, documenten en bestanden ter beschikking te stellen die de werking van de Website, de server of diensten die via de Website bereikbaar zijn, niet te beïnvloeden.

  Het gebruik dat wordt gemaakt van de Website of van servers of diensten waarmee de Website in verbinding staat, moet voldoen aan de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving, moet de rechten van derden respecteren en mag geen schade toebrengen aan het imago van DS Automobiles Nederland in welke hoedanigheid of op welke wijze dan ook. Met name vrijwaart de Gebruiker DS Automobiles Nederland van alle acties van derden die te maken hebben met de inhoud van de informatie die de Gebruiker op de Website beschikbaar stelt, met name informatie die inbreuk maakt op het persoonlijkheidsrecht of het intellectueel eigendomsrecht, tegen de openbare orde en de goede zeden ingaat, de privacy (recht op afbeelding, enz.) schendt of tegen het geldende nationale en/of internationale recht ingaat. Om die reden verplicht de Gebruiker zich DS Automobiles Nederland schadeloos te stellen indien er in dit kader sprake is van kosten, lasten en uitgaven, met inbegrip van honoraria en redelijke vergoedingen voor advies voor DS Automobiles Nederland.

  De Gebruiker dient de Website derhalve niet te misbruiken door het binnenhalen van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is. De Gebruiker dient niet te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enig andere server, computer of database die is verbonden met de Website. De Gebruiker dient niet de Website aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt de Gebruiker een strafbaar feit en zal DS Automobiles Nederland een dergelijke overtreding melden aan de betreffende wetshandhavingsautoriteiten en zal DS Automobiles Nederland met deze autoriteiten samenwerken door de identiteit van de Gebruiker aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal het recht van de Gebruiker om de Website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

  Hoewel DS Automobiles Nederland redelijke antivirusmaatregelen gebruikt met betrekking tot haar systemen en de Website, biedt het geen garantie dat de Website veilig is of vrij van virussen. De Gebruiker moet er dus voor zorgen dat hij beschikt over een redelijke antivirus- en beveiligingssoftware op zijn computer en dat zijn computersystemen en andere apparaten die communiceren met de Website, aangezien DS Automobiles Nederland geen enkele garantie kan bieden dat de Website virusvrij zal zijn. Bijgevolg is er altijd het risico van gegevensverlies en datacorruptie op de apparaten van de Gebruiker en andere apparatuur die de Gebruiker gebruikt met de Website. Daarom is DS Automobiles Nederland niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor virussen of gegevens die de Gebruiker verliest of die zijn beschadigd als gevolg van het gebruik van de Website. De Gebruiker wordt daarom geacht een goede dagelijkse back-up van zijn software, bestanden en gegevens te hebben, voor het geval dat zijn gegevens verloren gaan of beschadigd raken, of voor het geval dat de Gebruiker is geïnfecteerd door een computervirus.

  ARTIKEL 11 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de Website maakt. DS Automobiles Nederland en haar filialen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name voor materiële schade, verlies van gegevens of computerprogramma's en voor financiële schade, die het gevolg is van het gebruik van de Website of de websites die hiermee verbonden zijn.

  De Website is bereikbaar via het internet. In dit kader wijzen wij erop dat het internet een open en informeel netwerk is dat bestaat uit de koppeling van computernetwerken op internationaal niveau. Het beheer van het internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen en ieder deel van dit netwerk behoort toe aan een onafhankelijke publieke of private organisatie. De werking ervan berust dus op samenwerking tussen de beheerders van de diverse netwerken zonder dat tussen deze beheerders een leveringsverplichting of een minimaal kwaliteitsniveau is afgesproken. De netwerken kunnen een uiteenlopende overdrachtscapaciteit hebben en een eigen beleid rond het gebruik ervan voeren. Niets kan garanderen dat het internet in zijn geheel goed functioneert. Dientengevolge accepteert DS Automobiles Nederland geen enkele aansprakelijkheid en biedt DS Automobiles Nederland geen enkele garantie in geval van slecht functioneren van het internet (vertraagde overdracht of enige andere storing).

  Aangezien DS Automobiles Nederland de toegang tot de Website kosteloos aanbiedt, biedt DS Automobiles Nederland geen garanties over de uptime of beschikbaarheid van de Website. Bovendien accepteert de Gebruiker dat er momenten kunnen zijn dat er een storing is in de beschikbaarheid van de Website. De Gebruiker erkent dat de overdracht van gegevens via het internet niet gegarandeerd veilig is. DS Automobiles Nederland roept de Gebruiker daarom op hier rekening mee te houden wanneer de Gebruiker één van de functies van de Website gebruikt.

  DS Automobiles Nederland is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als ofwel duidelijk is dat het zal ontstaan, ofwel als op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zowel DS Automobiles Nederland als de Gebruiker wisten dat dit kon gebeuren.

  DS Automobiles Nederland is niet aansprakelijk voor bedrijfsverliezen van Gebruikers. DS Automobiles Nederland stelt de Website en de bijbehorende mobiele apps uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en binnenlands, consumentengebruik. Bijgevolg is DS Automobiles Nederland niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor enig verlies van winst, verlies van zaken, zakelijke onderbreking of verlies van zakelijke kansen en gederfde winst.

  In het geval dat DS Automobiles Nederland of de PSA Groupe aansprakelijk wordt gesteld voor enig verlies dat niet wettelijk is uitgesloten of beperkt, dan is het de PSA Groupe toegestaan haar aansprakelijkheid jegens de Gebruiker te beperken tot een maximumbedrag van € 10 (tien euro), om aan te geven dat de toegang tot en het gebruik van deze Website gratis aan de Gebruiker worden aangeboden. Indien de Gebruiker van mening is dat zijn gebruik van de Website ertoe kan leiden dat hij meer dan de waarde van dit bedrag verliest, dient hij deze Website niet te gebruiken.

  De PSA Groupe sluit, op geen enkele wijze, noch in de Algemene gebruiksvoorwaarden, noch op andere wijze, haar aansprakelijkheid jegens de Gebruiker uit noch beperkt deze op een wijze die onwettig zou zijn. Bijgevolg wordt niet uitgesloten of beperkt de aansprakelijkheid voor: dood of geestelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers; fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; schending van de wettelijke rechten van de Gebruiker met betrekking tot de Website, waar dergelijke verliezen niet worden uitgesloten of beperkt door de wet.

  ARTIKEL 12 - OPSCHORTING OF ONDERBREKING VAN TOEGANG TOT DE WEBSITE

  DS Automobiles Nederland kan op elk moment de toegang van de Gebruiker tot de Website tijdelijk of permanent opschorten in het geval van:


  • onmogelijkheid om de Website of aanverwante diensten nog langer aan te bieden, of
  • schending van de Algemene gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, of
  • technische problemen die te maken hebben met de infrastructuur die is opgezet voor de werking van de Website en onderhoud aan de Website, of
  • het ontstaan van de noodzaak om de Website bij te werken om veranderingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven.

  DS Automobiles Nederland brengt geen kosten in rekening voor toegang tot de site. Dientengevolge garandeert DS Automobiles Nederland niet dat de Website, of enige inhoud daarop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. DS Automobiles Nederland kan de beschikbaarheid van de gehele Website of een deel daarvan om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken. DS Automobiles Nederland zal proberen haar Gebruikers op redelijke termijn op de hoogte te stellen van elke belangrijke opschorting of intrekking.

  ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

  De Website en deze Algemene gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.

  In het geval van een geschil over de interpretatie of toepasselijkheid van deze Algemene gebruiksvoorwaarden, wordt de keuze van de bevoegde jurisdictie bepaald door de Nederlandse rechter, tenzij bij wet anders is bepaald.

  ARTIKEL 14 – ACTUALISERING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE WEBSITE

  DS Automobiles Nederland behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze Algemene gebruiksvoorwaarden en alle onderdelen die op de Website worden getoond, te wijzigen en aan te passen.

  Al deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruikers; de gebruikers dienen elke keer dat ze de Website bezoeken deze Algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Elke keer dat de Gebruiker de Website opnieuw bezoekt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de nieuwste versie van de Algemene gebruiksvoorwaarden.